ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το “REAL HOUSE” ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Μ. ΙΚΕ», που εκτός των υπολοίπων δραστηριοτήτων είναι στελεχωμένη με έμπειρους Αρχιτέκτονες – Πολιτικούς – Μηχανολόγους Μηχανικούς, Οικονομολόγους, Συμβούλους Επιχειρήσεων.

Παράλληλα, υπάρχουν συμβάσεις συνεργασίας με Δικηγορικά Γραφεία και Συμβολαιογράφους, για την άμεση νομική κάλυψη των υποθέσεών σας.

Συνεπώς, οι υπηρεσίες μας είναι πολλές και ενδιαφέρουσες:

-Αγοραπωλησίες Ακινήτων

-Ενοικιάσεις Ακινήτων

-Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (AirBNB, BOOKING, TRIVAGO, TripAdvisor κ.λ.π.)

-Κατασκευές νέων κτιρίων / συγκροτημάτων

-Τακτοποίηση και Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων

-Δήλωση Ακινήτων στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

-Ανακαίνιση πάσης φύσεως κτιρίων

-Αρχιτεκτονικές – Στατικές Μελέτες

-Ενεργειακά Πιστοποιητικά